Политика за поверителност

Настоящата политика за поверителност определя правилата за обработка на личните данни, предоставени на домейна Sizeer, намиращ се на адрес: https://sizeer.bg, свързан с интернет магазина https://sizeer.bg (наричан по-долу: „Интернет магазин“), съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (наричан по-надолу: „ОРЗД“).

Администратор на предоставените от Вас лични данни е собственикът на магазина Sizeer – Маркетинг Инвестмънт Груп България ЕООД, със седалище: гр. София, бул. Никола Й. Вапцаров, Ийст Парк Трейд Център, България, ИН по ДДС: BG205949636, ЕИК: 205949636 (наричан по-долу: „Администратор“).

При използването на Интернет магазина могат да се събират различни видове лични данни в зависимост от това каква функционалност на Интернет магазина използвате. Ако направите поръчка при нас без регистрация, ще съберем Вашите лични данни, посочени при подаването на поръчката, т.е. задължително име, фамилия, адрес за доставка, имейл адрес, и телефонен номер, допълнително доброволно можете да предоставите данни на лице или фирма, на които искате да бъде издадена фактура (име и фамилия, ЕИК, адрес, телефонен номер).

Ако решите да създадете профил на клиента в Интернет магазина, ще можете при регистрацията да посочите своето име, фамилия и имейл адрес, доброволно можете да предоставите и телефонен номер, пол, дата на раждане, което ще ни даде възможност да съобразим по-добре показваните продукти спрямо Вашите нужди. Освен това можете да използвате функцията за влизане чрез акаунт във Facebook или Google, благодарение на което ще създадете профил в Интернет магазина. Ако влезете чрез акаунт във Facebook, Интернет магазинът автоматично ще получи Ваши данни, а именно – име, фамилия, профилна снимка и имейл, свързан с Вашия акаунт във Facebook. Ако влезете чрез Google, ще получим Вашето потребителско име, настройки на езика, профилна снимка и имейл адреса, свързан с акаунта в Google.

Освен това при посещението в Интернет магазина в регистрационните файлове се регистрира активността на потребителите, това от какви адреси са дошли на страницата на Интернет магазина, какви продукти са разгледали, кои от тях са добавили в кошницата и какви видове дрехи или марки интересуват дадения потребител. За аналитични цели и за да може да се подобрят предлаганите функционалности и операции на Интернет магазина, се събират и технически данни, свързани с информацията за използваното от потребителя устройство (например вида на устройството, браузъра, операционната система).

Освен това регистрираме всички разговори с клиенти, проведени от нашия Център за обслужване на клиенти, независимо от избрания от Вас начин за комуникация – по имейл, чат или чрез телефонен разговор с консултант. По време на посочените разговори можете да предоставите допълнителни лични данни, които не са изброени по-горе.

Целта на обработката на личните данни зависи от вида данни, които събираме. Възможни цели, във връзка с които обработваме данни:

- изпълнение на Вашата поръчка
- изпълнение на услугата по поддържане на Профил на клиента
- разглеждане на рекламации и искания за замяна или връщане на продукти

Основанието за обработка на личните данни за посочените цели е, че са необходими за изпълнение на договора, сключен по желание на клиента, т.е. чл. 6, параграф 1, буква б) на ОРЗД.

- изпращане на рекламни материали на имейл адрес или телефонен номер на клиента
- подобрение на качеството на нашите услуги чрез предоставяне на анкети за удовлетворение

Основанието за обработване на лични данни за тези цели е съгласието на клиента, т.е. чл. 6, параграф 1, буква а) на ОРЗД.

- показване на реклами и промоционални оферти в Интернет магазина
- персонализиране и приоритизиране на продуктите, показвани на клиента на уебсайта на Интернет магазина
- обслужване на клиента
- анализ на предпочитанията за пазаруване на клиентите и тяхното поведение на страницата на Интернет магазина
- осигуряване на сигурно, ефективно и безпроблемно използване на инфраструктурата на Интернет магазина

Основанието за обработка на данни за посочените цели са легитимните интереси на Администратора, т.е. чл. 6, параграф 1, буква е) на ОРЗД.

- изпълнение на правните задължения, произтичащи от специални разпоредби, по-специално от разпоредбите на данъчния закон

Основанието за обработка на данните за тази цел е необходимостта да бъдат изпълнени законовите задължения на Администратора, т.е. чл. 6, параграф 1, буква в) на ОРЗД.

Срокът на съхраняване на лични данни може да бъде различен в зависимост от вида на данните. Докато сте активен клиент на Интернет магазина или имате регистриран профил на клиента, ще съхраняваме събраните данни. Ако не използвате Интернет магазина, ще съхраняваме личните данни, свързани с пазаруването при нас, до изтичане на срока на давност на евентуални искове. Това не се отнася за данни, чийто срок на съхранение може да бъде различен с оглед на приложимите разпоредби, особено данъчните и счетоводните разпоредби.

Записаните разговори, проведени с Центъра за обслужване на клиенти, ще бъдат съхранявани до изтичане на срока на давност на евентуални искове.

Ако дадете съгласието си да получавате търговска информация по имейл или по телефона, това означава, че Вашият имейл адрес или телефонен номер ще бъдат обработвани с цел изпращане на търговска информация за продукти, продавани в магазините на Администратора. Посочените лични данни ще бъдат обработвани с посочената по-горе цел, а след това ще бъдат псевдонимизирани и съхранявани от Администратора до изтичане на срока на давност на евентуални искове от която и да е от страните. Ако дадете съгласието си да получавате търговска информация по имейл или по телефона от нашите търговски партньори, с които провеждаме съвместни маркетингови и промоционални дейности, Вашият имейл или телефонен номер ще бъдат обработвани с цел изпращане на търговска информация за продукти, предлагани от нашите партньори. Посочените лични данни ще бъдат обработвани с посочената по-горе цел до момента, в който не оттеглите съгласието си за тяхната обработка с посочената цел, след което ще бъдат псевдонимизирани и съхранявани от Администратора до изтичане на срока на давност на евентуални искове от която и да е от страните. Ако не сте навършили 16 години, съгласието за изпращане на търговска информация трябва да бъде дадено или потвърдено от Вашия родител или настойник. Съгласието за изпращане на търговска информация може да бъде оттеглено във всеки момент без да се засяга законността на обработването въз основа на съгласието преди оттеглянето му.

Ако ни предоставите лични данни като пол, име, пощенски код и дата на раждане и дадете съгласие за изпращане на персонализирана търговска информация, това означава, че посочените по-горе данни ще бъдат обработвани с цел изпращане на търговска информация за продукти, съобразени с Вашите нужди (профилиране). Предоставянето на посочените по-горе лични данни и даването на съгласие за персонализиране на търговската информация са доброволни, но тяхното предоставяне е задължително, ако искате да получавате от нас търговска информация за продукти, тъй като изпращаме единствено персонализирана търговска информация. Ако не се навършили 16 години, съгласието за описаното по-горе трябва да бъде дадено или потвърдено от Вашия родител или настойник. Личните данни ще бъдат обработвани с посочената по-горе цел до момента, в който не оттеглите съгласието си за тяхната обработка, след което ще бъдат псевдонимизирани и съхранявани от Администратора до изтичане на срока на давност на евентуални искове от която и да е от страните. Обработката, включително и профилирането, се извършват въз основа на съгласие, което може да бъде оттеглено във всеки момент без да се засяга законността на обработването въз основа на съгласието преди оттеглянето му.

Вашите лични данни се предават на фирмите, обработващи лични данни по поръчка на Администратора, с цел изпълнение на договор, предоставяне на услуга, доставяне на продукт, събиране на плащане, анализ на данни и маркетингово обслужване или обслужване на клиента, т.е. на доставчиците на ИТ, маркетингови, аналитични услуги, на куриери и платежни посредници. Посочените фирми обработват данни въз основа на договор с Администратора и само и единствено съгласно неговите инструкции и не могат да използват Вашите лични данни за цели, различни от тези, свързани с изпълнението на договора. В такива случаи количеството на прехвърляните данни е ограничено до необходимия минимум. Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица без Вашето предварително съгласие, освен ако това не е необходимо за постигането на целите, определени в настоящата Политика за поверителност или когато Администраторът е задължен със закон.

Някои от нашите партньори могат да предават Вашите данни към страни извън Европейското икономическо пространство. Такива трансфери се извършват до държави, които осигуряват съответното ниво на безопасност по смисъл на чл. 45, параграф 1 на ОРЗД или при условие на осигуряване на съответните гаранции, посочени в чл. 46, параграф 1 на ОРЗД.

При посещението на Интернет магазина, изпращаме на Вашето устройство текстови файлове, т. нар. бисквитки, които се пазят в паметта на устройството. Във файловете бисквитки се съхранява информация, благодарение на която могат да се използват функционалностите на Интернет магазина, както и се събират статистически данни за начина, по който потребителят използва уебсайта.

Файловете бисквитки могат да бъдат временни, които се изтриват автоматично след прекратяване на сесията на браузъра, или постоянни, които се записват в паметта на Вашето устройство за по-дълго.

Използваме данните във файловете бисквитки за следните цели:

- правилна работа на Интернет магазина и опростяване на процеса на покупка (напр. поддържане на сесията на клиента след влизане, запомняне на направените покупки, запомняне на текущото съдържание на кошницата, идентифициране на клиента);
- рекламни и маркетингови дейности, извършвани също от рекламни мрежи, с които си сътрудничим, включително предоставяне на потребителите на рекламно съдържание, съобразено с техните предпочитания, интереси, демографски данни (възраст, пол) и данни за местоположението;
- създаване на статистика за разглеждане на Уебсайт и събиране на информация за използването на Уебсайта с цел подобряване на неговата структура и съдържание, както и анализ на ефективността на рекламните и маркетинговите дейности;
- интегриране на страницата на Интернет магазина с външни услуги.

При интегрирането на Интернет магазина с външни услуги използваме файлове бисквитки или друг вид подобна технология, която наблюдава поведението на потребителя. Използваме следните средства:

- Google Analytics
- Google Ads
- DoubleClick
- Google Optimize
- Google Sign-in
- Google Tag Manager

предоставяни от Google LLC и фирми, свързани с Google LLC, и по-специално Google Ireland Limited (наричани по-долу общо: „Google”). Информация за това по какъв начин Google използва събраните данни и по какъв начин можете да контролирате тяхното използване, можете да намерите тук: https://policies.google.com/technologies/partner-sites. За да блокирате използването на Google Analytics, можете да използвате добавката, която можете да изтеглите оттук: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

- Yandex Metrica

предоставяни от Yandex Oy и фирми, свързани с Yandex Oy (наричани по-долу общо: „Yandex”). Информация за обработката на данните от Yandex ще намерите тук: https://yandex.com/legal/confidential/. За да блокирате събирането на данни от Yandex, можете да използвате добавката, която можете да изтеглите оттук: https://yandex.com/support/metrika/general/opt-out.html

- Hotjar

предоставяни от Hotjar Limited (наричана по-долу: „Hotjar”). Информация за това как се обработват данните, събрани от страниците, използващи услугите на Hotjar и как можете да изключите събирането на информация от Hotjar ще намерите тук: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/#enduserenglish.

- Facebook Pixel Matching
- Влизане чрез Facebook

предоставяни от Facebook Ireland Ltd. (наричана по-нататък: „Facebook”). Информация за обработката на данни от Facebook ще намерите тук: https://www.facebook.com/privacy/explanation. При посочените по-горе инструменти на Facebook, събирането на данни в Интернет магазина, които се прехвърлят към Facebook, става в рамките на общо администриране на данните от Администратора и Facebook. Основното съдържание на договореностите между съвместни администратори по отношение на рамките на отговорностите на съвместните администратори за изпълнение на задължения по ОРЗД може да намерите на този адрес: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Ако искате да управлявате начина, по който Facebook използва данните от външни уебсайтове за показване на реклами във Facebook, натиснете тук: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

- RTB House

предоставени от RTB House Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (наричана по-долу: „RTB House”). Можете да изключите възможността за използване на т.нар. персонализиран ретаргетинг (т.е. настройване на рекламите, показвани на Вашето устройство, според Вашите предпочитания) от RTB House, като натиснете линка https://www.rtbhouse.com/privacy-center/ и изберете съответната опция. На този линк ще намерите също така информация за обработката на Вашите данни от RTB House.

Файловете бисквитки принципно не съдържат данни, които позволяват да се идентифицира самоличността на този, който използва устройството, но в определени случаи, когато бъдат свързани с други данни на потребителя, които го идентифицират, могат да получат статут на лични данни. Интернет магазинът не разполага със средства, нито с данни, които позволяват да се идентифицира конкретно лице въз основа на файловете бисквитки, използвани в рамките на изброените по-горе инструменти. Но при предоставянето им на фирмите, предоставящи тези инструменти, те могат да бъдат свързани с други данни, които се намират в доставчиците на тези инструменти и в резултат на това да получат естеството на лични данни. В тези случаи Администраторът на лични данни ще бъдат доставчиците на отделните инструменти.

Можете да управлявате възможността за използване на поведенческа реклама на Вашето устройство например чрез страницата:

https://www.youronlinechoices.com/bg/%d0%b2%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80

Подробна информация за бисквитките, използвани в Интернет магазина можете да намерите тук.

Не забравяйте, че имате право на достъп до личните данни, да изисквате тяхното коригиране, изтриване или ограничаване на обработката им, имате право на възражение срещу обработването на лични данни, право на прехвърляне на лични данни, право на подаване на жалба до надзорния орган (Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, имейл: kzld@cpdp.bg). За да се възползвате от своите права, можете да се свържете с нас по имейл на адрес sizeer.bg, по телефона на номер +359 24 929 281 или по пощата на адрес: гр. София, бул. Никола Й. Вапцаров, Ийст Парк Трейд Център, България

Интернет магазинът гарантира сигурността на Вашите лични данни, които се обработват във връзка с използването на Интернет магазина, чрез прилагане на предпазни мерки за тяхната поверителност и използването им съгласно Политиката за поверителност. Интернет магазинът полага всички усилия да осигури зачитане на поверителността на Клиентите и защита на личните им данни при използване на Интернет магазина и пазаруване в него. Целта на Интернет магазина е да осигури възможно най-добра защита на личните данни. За да осигури сигурността на предаването на съобщения и данни във връзка с услугите, предоставяни като част от Интернет магазина, Интернет магазинът предприема технически и организационни мерки, отговарящи на степента на заплаха за сигурността на предоставяните услуги, по-специално мерки за предотвратяване на придобиването и модифицирането на информация, изпратена от неоторизирани лица. Всички връзки, свързани с извършването на електронни плащания, ако е избрана тази опция, ще се осъществяват чрез защитена криптирана връзка.

С цел сигурността на Вашите лични данни Интернет магазинът използва:
- псевдонимизация, криптиране на лични данни или техни еквиваленти,
- мерки за осигуряване на способността да се гарантира постоянно поверителността, целостта, остъпността и устойчивостта на системите и услугите за обработка,
- мерки, осигуряващи възможността за бързо възстановяване на достъпността на личните данни и достъп до тях в случай на физически или технически инцидент,
- редовно тестване, измерване и оценка на ефективността на техническите и организационни мерки за осигуряване на сигурността на обработката.

Въпреки всичко действията, предприети от Интернет магазина, могат да се окажат недостатъчни, ако не спазвате правилата за сигурност. По-специално, потребителското име и паролата за Интернет магазина трябва да бъдат поверителни и да не се предоставят на трети лица. Не забравяйте, че Интернет магазинът няма да поиска да ги предоставите, освен когато влизате в него. За да предотвратите използването на профила от неоторизирани лица, моля, излезте след използване на Интернет магазина. Ако използвате един компютър заедно с други хора, след като използвате услугите на Интернет магазина, които изискват влизане, винаги трябва да излезете от профила си, така че никой да не може да преглежда, използва или променя ресурсите, информацията или личните данни, събрани в профила на клиента.

Интернет магазинът ви предоставя възможност за самостоятелен контрол на личните Ви данни, чрез тяхната промяна, допълване и изтриване, на съответното място в Интернет магазина, достъпно след влизане в него чрез въвеждане на предоставения идентификатор и парола за достъп. Винаги можете да се обърнете към Интернет магазина:

- по пощата на адрес за кореспонденция:

гр. София, бул. Никола Й. Вапцаров,
Ийст Парк Трейд Център, България;
със забележка: „Sizeer”,

- на имейл адрес: info@sizeer.bg ,
- на тел.: +359 24 929 281

Изтегли документа в PDF

Изтегли